X
تبلیغات
زولا

. 

- رسول خدا صلی الله علیه و آله: هفت نفر را لعنت کرد که یکی از آنها مردی است که درباره ی پوشش و عفت همسرش بی توجه است.

- زن، هر اندازه متین تر و با وقار تر و عفیف تر حرکت کند ، و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد، بر احترامش افزوده می شود. 

- زن ها با حجاب خود، هم در تحریک خانواده شخصی خود نقش دارند و هم در تـحکیم خانواده دیگران.  

- پوشیدگی و حجاب زنان تاثیری مستقیم بر سلامت روحی و اخلاقی جامعه دارد.  

- استاد شهید مطهری: وقتی زن پوشیده و سنگین از خانه بیرون رود و جانب عفاف و پاکدامنی را رعایت کند، افراد فاسد و مزاحم جرات نمی کنند متعرض آن ها شوند .

- استاد شهید مطهری: شرافت زن اقتضا می کند وقتی از خانه بیرون می رود ، متین و سنگین و با وقار باشد. درطرز رفتار ولباس پوشیدنش هیچ گونه عملی که باعث تحریک و تهییج شود به کار نبرد.

- پوشش ظاهری هر انسان، بیانگر اعتقاد درونی اوست و حتی در میان معتقدان به یک فرهنگ، می توان میزان اعتقاد هرکس را از روی لباسش حدس زد. 

- با مشاهده ی لباس و آرایش و پوشش ظاهری خانم ها ، می توان به روحیات و حالات و شخصیت شوهران آنها پی برد.

- رسول خدا صلی الله علیه و آله: هر زنی خود را خوشبو کند و از خانه خارج شود، مشمول لعنت الهی است تا وقتی به خانه برگردد.  

- رسول خدا صلی الله علیه و آله: زنان را از آرایش برای غیر شوهرشان نهی می کرد و می فرمود: هرکس چنین کند،  خداوند حق دارد او را به آتش جهنم بسوزاند. 

- رسول خدا صلی الله علیه و آله: زنی که از خانه اش در حالی که خود را آراسته و عطر زده خارج گردد و شوهرش به این کار راضی باشد ، برای هر گامی که آن زن در بیرون از خانه بر می دارد، خانه ای در دوزخ برای شوهر او ساخته می گردد.  

- استاد شهید مطهری: تمایل مرد به نگاه کردن و چشم چرانی است نه به خود نمایی ، و برعکس تمایل زن ، بیشتر به خود نمایی است نه به چشم چرانی؛ تمایل مرد به چشم چرانی، بیشتر زن را تحریک به خود نمایی می کند.

- استاد شهید مطهری: هرچیزی که موجب جلب توجه مردان می گردد ، مانند استعمال عطرهای تند و همچنین آرایش های جالب نظر در چهره ، ممنوع است . به طور کلی زن در معاشرت نباید کاری بکند که موجب تحریک و تهییج و جلب توجه مردان نامحرم گردد.

- استاد مطهری: مصلحت خانوادگی ایجاب می کند که خارج شدن زن از خانه توام با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد . البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد .

- رسول خدا صلی الله علیه و آله: نگاه کردن ، تیری است زهر آلود از ناحیه ی شیطان ، چه بسیار نگاه هایی که بعد ها حسرت ها و تاسف های طولانی بدنبال خود آورده اند .

- شهید مطهری: به نیروی تقوا و ایمان در مقابل موجبات همه گناهان می توان تکیه کرد مگر در مورد گناهان مربوط به غریزه جنسی.

- درهمه فرهنگ ها ، به همه گوناگونی و تضاد ها ، انسان های شریف و با شخصیت از پوشیدن لباس های جلف و زننده و سبک پرهیز دارند ، اینان که از شخصیتی متعادل و رشد یافته بهره مندند ، به شدت از انگشت نما شدن امتناع می ورزند.  

- شهید مطهری: ممکن است زن یک طرز لباس بپوشد یا راه برود که اطوار و افعالش حرف بزند ، فریاد بزند که به دنبال من بیا ، سر به سر من بگذار ، متلک بگو.

- پوشیدن چادرهایی که موها و یا هر جای بدن از پشت آن نمایان باشد ، جایز نیست و خانم ها ، مخصوصا در منزل اگر نامحرمی هست باید از پوشیدن این گونه چادرها خود داری کنند.  احکام روابط زن و مرد 

- خانم ها نمی توانند با پای بدون جوراب در مقابل نامحرم رفت و آمد کنند و یا اگر نامحرم در خانه است بدون جوراب در مقابل او ظاهر شوند اگر چه نامحرم، برادر شوهر، شوهر خواهر و یا نامحرم دیگری باشد. احکام روابط زن و مرد 

- جوراب های نازک که پوست پا نمایان باشد ، حکم پوشش ندارد و خانم ها باید از پوشیدن این گونه جوراب ها در مقابل نامحرم ، اجتناب کنند . احکام روابط زن و مرد 

- اگر نامحرم در عکس حجاب کامل را رعایت نکرده است در این صورت اگر مرد ، آن زن را می شناسد نمی تواند به عکس او نگاه کند و اگر او را نمی شناسد ، می تواند به عکس نامحرم نگاه کند مشروط به آنکه به قصد لذت و ریبه نباشد. احکام روابط زن و مرد

- افرادی که به گونه ای در اندرون خویش احساس حقارت ، و خود کم بینی و نوعی نقص و کمبودِ روانی می نمایند ، می کوشند تا با لباس های جلف و غیر متعارف و انگشت نما شدن ، توجه دیگران را به خود جلب نموده و از این راه بر نقایص خویش سرپوش گذارده و کمبود های خود را جبران نمایند.

- استاد شهید مطهری: جوانان ولگرد ، همیشه متعرض زنان جلف و سبک و لخت و عریان  می گردند، وقتی که به آنها اعتراض می شود که چرا مزاحم می شوید، می گویند: اگر دلش این چیز ها را  نمی خواست، با این وضع بیرون نمی آمد.

- خداوند به زن اجازه نداده است که به بهانة آزادی،  با نعمت های عطا شده از سوی آفریدگار به او، بندگان خدا را به بند کِشد و به اسارت خود درآورد.

- آنچه زن با توسل به خودنمایی به دست می آورد « نمای آزادی است نه خود آزادی»برچسب‌ها: حجاب، گوهر عفاف
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 52789