.

- عدم نقد و ارزیابی موجب می شود که باور کنیم، همه ی آن چه صورت می گیرد صحیح است.

- شاعران و مداحان باید شور و شعور دینی را تقویت کنند.

- نسل جدید مداحان می خواهند با تکیه بر صدای خوب اشعار خوانده شود، در حالی که این موضوع جفا به خودمان و مردم است.

- شعر در لغت به معنای دانستن دقیق است، شاعر کسی است که می تواند اشعار حماسه ساز خلق کند.

- شاعران استعداد خدادادی سرودن شعر را فرصتی استثنایی از سوی خداوند بدانند و از این هنر در جهت تحکیم اعتقادات استفاده کنند.

- خواندن هر شعر نقلی، ادای رسالت یک مداح نیست، مداح باید اوقاتی را برای مطالعه اختصاص دهد.

- کار مداحان و شاعران شغل محسوب نمی شود بلکه مسوولیتی بزرگ است.

- بدعت گذاری به بهانه ی نوآوری و جذب مخاطب گناه نابخشودنی است.

.

www.deabel.org/vdchzwni.23n66dftt2.htmlآمار سایت
تعداد بازدید ها: 54311