ـ محرم

نوحه " چرا پژمرده گشتی گل قنداقه پوشم

واحد " ای نور شکوفایی در دیده ی بیداری

نوحه " ای به خون خفته ی صد پاره پیکر

نوحه " شیعیان از نو بزنید بر سر

واحد " نینوا گر سرزمین یاس بود

نوحه " چون خسرو خوبان

نوحه " خونین کفن کرببلا با دل خون ریز

واحد " در حریم عشق در دشت بلا

نوحه " گفتا به شه دین عباس دلاور

واحد " آوخ از گردش این چرخ ستم پیشه که چون

نوحه " ماه بنی هاشم فرزند حیدر

نوحه " لایی لایی اصغر ای نوگل نازم

نوحه " شیعه زنید بر سینه و سر - واویلا

 اربعین

واحد " باز دارم ناله های آتشین

نوحه " حریم شاه دین

واحد " کاروان نور یزدان آمده است

نوحه " زینب با اشک روان

واحد " ز کویت با دلی پر غصه زاری کردم و رفتم

نوحه " شام اربعین است

واحد " سرزمین کربلا آمد پدید

نوحه " شد اربعین شه دین

نوحه " زینب از شام وارد کربلا شد

نوحه " اربعین آمد یاران زنید بر سر

واحد " اربعین باز آمد و غم های عالم تازه شد

نوحه " من زینبم خورشید سوزان

ـ رحلت پیامبر، امام حسن و امام رضا علیهم السلام

نوحه " ای شیعه بر سر زن شب عزا شد

نوحه " آه و واویلا رضا از جفای مشرکین

نوحه " کشتند ز کین فرزند زهرا

واحد " آه کز داغ پیمبر جمله یاران سوختند

نوحه " شیعه شد وفات پیمبر

واحد " مدینه غرق ماتم بود و دل ها خانه ی غم بود

نوحه " زهرا در جنان بهر حسن ماتم گرفته

نوحه " شیعیان ماه صفر شد به صد شور و نواآمار سایت
تعداد بازدید ها: 54311